Har du ditt fondsparande hos exempelvis Avanza eller Nordnet? Då kan du spara i fonderna Jämställda Bolag!

Spara i Jämställda Bolag

I dagsläget finns våra fonder Jämställda Bolag Sverige, Jämställda Bolag Europa och Jämställda Bolag Global bland annat tillgängliga hos Nordnet, Avanza, Nord Fondkommission och Pensionsmyndighetens fondutbud. 

För att hitta fonderna kan du behöva fondens så kallade ISIN-kod, här nedan har ni dem:

Jämställda Bolag Sverige: SE0009983778
Jämställda Bolag Europa: SE0009983844
Jämställda Bolag Global: SE0009983729

Vill du starta ett nytt sparande åt dig eller någon annan? Eller vill du flytta ditt befintliga sparande eller kanske din premiepension till fonder med jämställda bolag? 

Skicka din mejladress eller telefonnummer till oss så kontaktar vi dig! 

Kontakta oss 
info@jamstalldafonder.se

Viktigt att veta
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde, och inga garantier om placeringens utfall kan ges. Faktablad, informationsbroschyr och mer information kring risk och riskhanteringen finner du på 
www.strategiskkf.se

Läs nästa artikel

McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!

Läs nästa: McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!