Med en god könsdiversifiering i en grupp så höjs den kollektiva intelligensen och kompetensen i gruppen nyttjas bättre.
Open in new tab

Bli rik på jämställdhet

Företag som har minst 30 procent kvinnor i ledningsgruppen når upp till 6 procent högre vinst än de som helt saknar kvinnliga chefer.

Förutom alla andra vinster finns det alltså pengar att tjäna för bolag som aktivt arbetar med jämställdhet. Det menar Helena Tronner på Knowit.


Läs hela artikeln →
www.voister.se