8 fakta om företagande och jämställdhet

Vi på Jämställda Fonder vill uppmärksamma den 8 mars och internationella kvinnodagen med några fakta om kvinnligt företagande och yrkesliv. En sak tycks i alla fall klar för oss efter att ha sammanställt denna lista. Om ekonomiskt rationella argument fick styra skulle vi uppnå jämställdhet i rekordfart…

1 Rwanda är mer jämställt än Sverige 

Enligt World Economic Forum ligger tre nordiska länder i topp bland världens mest jämställda länder: Island, Norge och Finland. Sen kommer Rwanda – före Sverige på femte plats. Rwanda erhåller sin topposition tack vare minskade ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor, stor andel kvinnliga ministrar och hela 61 % kvinnliga parlamentsledamöter.

Läs mer här

2 Om USA utjämnade de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor så skulle BNP öka (nästan) lika mycket som Trumps skattereform kostar

Ett flertal studier som World Economic Forum hänvisar till visar på betydande ekonomiska effekter av ökad jämställdhet. För USAs del skulle det innebära en ökning av BNP med 1 750 miljarder dollar, nästan lika mycket som Trumps nya skattereform väntas kosta landet (minst 2000 miljarder). Och om de globala ekonomiska skillnaderna minskade med ”bara” 25 % skulle detta innebära en ökning av global BNP med 5 300 miljarder dollar.

3 IT-industrin är sämst på jämställdhet enligt LinkedIn

Det digitala karriärnätverket LinkedIn har jämfört andelen kvinnliga medlemmar som har en viss utbildning med andelen anställda kvinnor med denna utbildning, per sektor. IT-sektorn uppvisar klar underrepresentation av framför allt kvinnliga naturvetare, ekonomer och matematiker.

Läs mer här

4 Andelen kvinnliga vd:ar bland Fortune 500 företagen 2017 var 6,4 %

32 av USAs 500 största företag har en kvinnlig vd. En ökning med 50 % från föregående år. Men siffran är ändå pinsamt låg. 

5 McKinsey: Det finns ett starkt samband mellan en jämställd företagsledning och lönsamhet

Enligt en rapport från konsultfirman McKinsey har de mest jämställda bolagen 21 % större sannolikhet att vara mer lönsamma än de minst jämställda bolagen i samma bransch.

Läs mer här

6 Nordea: Noterade företag med en kvinnlig vd eller styrelseordförande ger väsentligt högre avkastning

En analys från storbanken Nordea, som undersökt 11 000 noterade bolag världen över, visar att investeringar i bolag som antingen har en kvinnlig vd eller en kvinnlig styrelseordförande, har avkastat i snitt 25 % per år sedan 2009, att jämföra med MSCI World (globalt index) som avkastat 11 % per år under samma period.

Läs mer här

7 Start-ups med kvinnliga grundare växer snabbare

Enligt en rapport från TINYpulse har start-ups med en tillväxt över 100 % oftare en kvinnlig grundare.

Läs mer här

8 Pojkar blir bättre tack vare flickor

En studie visar att pojkar presterade väsentligt bättre i PISA-testets läsförståelse i skolor med minst 60 % flickor. Detta antas bero på att flickor har högre koncentrationsförmåga och är mer motiverade, vilket smittar av sig på pojkarna.

Läs mer här

9 Bonusfakta: Det finns en svensk fondförvaltare som erbjuder investeringar i bolag som fattat det här med jämställdhet och positiv utveckling (även ekonomiskt och finansiellt)