På lång sikt är jag övertygad om att bolag där män och kvinnor tar besluten gemensamt mår och presterar bättre. Vad tror du?

De jämställda bolagen gav bättre avkastning i varje sektor under november månad

Under november månad överavkastade de jämställda bolag som vår fond Jämställda Bolag Sverige är investerade i inom varje enskild sektor relativt sektorn som helhet. Riktigt kul tycker vi!

Det är en kort jämförelse och våra jämställda bolag kan inte överavkasta varje månad. Men på lång sikt är jag övertygad om att bolag där män och kvinnor tar besluten gemensamt både mår och presterar bättre.

Vad tror du?

Jämställda Bolag Sverige är en aktivt förvaltad svensk aktiefond som bara investerar i bolag med minst 40 % kvinnor och män i styrelsen. Vi försöker vara helt sektor- och branschneutrala med syftet att det är våra bolagsval som ska spela roll, inte hur en viss sektor utvecklas i jämförelse med en annan.

Läs nästa artikel

Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna

Läs nästa: Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna