Forskningen visar att bolag med könsdiverisifierat toppskikt är mer lönsamma över tid än icke jämställda bolag
Open in new tab

Erika Andersson intervjuad i SvD - Novare

Erika Andersson är vd på Novare Pay och i SvD får hon kommentera det faktum att bara ett av börsens 30 största bolag har en kvinna som vd, Birgitte Bonnesen på Swedbank. Ur artikeln: "Forskning visar att kvinnliga ledare tenderar att prioritera jämställdhet i sin organisationen.

Och att kvinnor på bolagets högsta post också ger ett signalvärde som sätter avtryck i organisationen. Oavsett så är det intressant att den ledningsgrupp som har mest jämställd fördelning mellan män och kvinnor är just Swedbank. Där uppgår andelen kvinnor till hela 41 procent.

Allt detta visar Novares statistik över ledningsgrupper och vd:ar i de största svenska börsbolagen.….


Läs hela artikeln →
novare.se