Jämställda Fonder medverkar på Forum Jämställdhet i Karlstad 6-7 februari 2018
Open in new tab

Forum Jämställdhet - Gröna, jämställda pengar – investeringar som driver samhället framåt

Rekordmånga företag och offentliga aktörer väljer att förvalta, investera och styra medel till gröna obligationer och andra former av miljö- och klimatvänligt ägande.

På så sätt kan förvaltningen av våra resurser bidra till att Sverige når det globala målet om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Göteborgs stad var den första kommunen i världen att använda gröna obligationer och sedan dess står investerarna på kö.

Leder gröna investeringar per automatik även ökad jämställdhet? Och är jämställda investeringar alltid bra för miljön?

Genom att medvetet och systematiskt bygga in ett jämställdhetsperspektiv kan omställningen till ett mer hållbart samhälle breddas och accelereras. Medverkande: .

Mats Andersson, f.d. vd, Fjärde AP-fonden och utredare gröna obligationer .

Sasja Beslik, chef ansvarsfulla investeringar Nordea .


Läs hela artikeln →
forumjamstalldhet.se

Läs nästa artikel

McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!

Läs nästa: McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!