7 av 10 kvinnor värderar jämställdhetsfrågor högt när de investerar i bolag. Bland männen är det mindre än hälften.
Open in new tab

”Genom att öka antalet kvinnliga investerare får vi fler hållbara bolag”

Som investerare är kvinnor mer värderingsdrivna än män.

Därför är det ett allvarligt hållbarhetsproblem att endast drygt 3 procent av alla partners i riskkapitalbranschen är kvinnor. Det menar Julia Reuszner vd för equity crowdfunding-bolaget Pepins. Riskkapitalbranschen är en mansdominerad bransch.

Enligt 2017 års AllBright-rapport är endast drygt 3 procent av alla partners i branschen kvinnor, för investerarteamen utgör siffran 14 procent. Det här är ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv men det får också konsekvenser för andra hållbarhetsfrågor, eftersom kvinnor är mer värderingsdrivna som investerare.

Det visar en ny undersökning som genomförts av equity crowdfunding-bolaget Pepins. Efter att ha intervjuat 1019 svenskar om deras investeringsvanor drar Pepins slutsatsen att fler kvinnliga investerare skulle öppna upp möjligheter för fler, och mer hållbara och värderingsstyrda företag. Pepins undersökning visar bland annat att 77 procent av kvinnor värderar hållbarhet högt, jämfört med 65 procent av männen.

7 av 10 kvinnor värderar jämställdhetsfrågor högt när de investerar i bolag. Bland männen är det mindre än hälften.


Läs hela artikeln →
www.aktuellhallbarhet.se