Jämställdhet är lönsamt

Allbright belyser varför jämställdhet är lönsamt

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. AllBright kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. 

I denna video har de sammanfattat en del av all statistik som påvisar lönsamheten i jämställdhet.

Läs mer om AllBright