Se till att uppnå könsbalans på högsta nivå i din organisation, det gör att ni attraherar och behåller fler kvinnor och kanske också fler sorters män.
Open in new tab
Bild från Anna Lindbergs artikel på LinkedIn

Kvinnor tror inte att de kan bli chefer. Och det är helt ”i sin ordning”

Fler kvinnor betyder färre män.

Våga hålla tillbaka män för att kunna lyfta kvinnor. Det kommer att gynna affärerna, det har visat sig att bolag med könsbalanserade ledningsgrupper är mer lönsamma och har högre tillväxt (Peterson Institute & EY, 2016).

Se till att uppnå könsbalans på högsta nivå i din organisation, det gör att ni attraherar och behåller fler kvinnor (och kanske också fler sorters män).


Läs hela artikeln →
www.linkedin.com