Jessica Stark, vd på StyrelseAkademin Stockholm menar att med hjälp av mångfald kan ditt företag nå nya höjder.
Open in new tab
Bild från Företagsverksamhet.se

Satsa på mångfald och öka din lönsamhet

Utmana arbetet och valberedningen, låt det inte vara som det alltid har varit.

Vägen mot ett jämställt näringsliv börjar med att vi sätter ner foten! På senare år har det både skett en föryngring och en ökad mångfald i styrelsearbetet, till mångas glädje bland såväl unga som äldre.

En förklaring är att det inom digitalbranschen generellt är yngre personer som har större kunskap inom just det området. Det är oerhört viktigt att inte fastna i några strukturer.

– Det handlar främst om att ta tillvara på människors kunskaper och kompetens. Det är oerhört viktigt att inte fastna i några strukturer som bygger på personer man känner eller som man redan har i sitt nätverk.

Om man ska lyckas hitta nya medarbetare med de vassaste kompetenserna inom området måste man vara väldigt öppen för olika åldrar och kön, menar Jessica Stark, vd på StyrelseAkademin Stockholm. Bland StyrelseAkademins medlemmar är cirka en tredjedel kvinnor, sett över hela landet. StyrelseAkademin Stockholm, som är i särklass största föreningen har 40 procent kvinnor.


Läs hela artikeln →
www.xn--fretagsverksamhet-zzb.se

Läs nästa artikel

McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!

Läs nästa: McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!