Under december månad höll Jämställda Bolag Sverige emot bättre än marknaden i övrigt

Under december månad höll vår fond Jämställda Bolag Sverige emot bättre än marknaden i övrigt. Jämställda Bolag Sverige gick ner 0,85 samtidigt som Stockholm All Share gick ner 1,2 och OMX30 gick ner 2,0 procent.

Det är en kort jämförelse och våra jämställda bolag kan inte överavkasta varje månad. Men på lång sikt är vi övertygade om att bolag där män och kvinnor tar besluten gemensamt presterar bättre och är mindre volatila.

Vad tror du?

Jämställda Bolag Sverige är en aktivt förvaltad svensk aktiefond som bara investerar i bolag med minst 40 % kvinnor och män i styrelsen. Vi försöker vara helt sektor- och branschneutrala med syftet att det är våra bolagsval som ska spela roll, inte hur en viss sektor utvecklas i jämförelse med en annan.

Läs nästa artikel

Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna

Läs nästa: Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna