På Europadagen den 9 maj firas freden och sammanhållningen i Europa.

Vet du om att det är Europadagen idag?

Idag är det Europadagen vilket är en dag som firas av en viktig anledning!

Varför just den 9 maj?
-Den 9 maj 1950 presenterade Frankrikes utrikesminister, Robert Schuman, ett förslag om att skapa en kol-och stålgemenskap i Europa, den så kallade Schumandeklarationen. Tanken med detta förslag var att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. 

Genom att inrätta detta politiska samarbete, under tillsyn av en oberoende myndighet, skapades ett ömsesidigt intresseområde för de medlemsstater som tidigare hade legat i krig mot varandra.
Detta blev grunden till kol-och stålgemenskapen ESKG- den sammanslutning som i sin tur är grunden för EU.

Vi på Jämställda fonder har en Europafond. Den heter Jämställda Bolag Europa, där köper vi företag med 40 procent kvinnor eller män i styrelsen. Vi tittar även på ledningsgrupp och andra hållbarhetsparametrar.

Det är lönsamt att spara i jämställda bolag, se årets utveckling till och med 2018-04-30.

Läs mer om fonden här


Viktigt att veta
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde, och inga garantier om placeringens utfall kan ges. Faktablad, informationsbroschyr och mer information kring risk och riskhanteringen finner du på www.strategiskkf.se