God fortsättning och gott slut önskar vi på Jämställda Fonder

Börsoro och flera osäkerhetsmoment på världsmarknaderna i kombination har skapat nedgångar och flykt från aktiemarknaden till andra tillgångsslag såsom hedgefonder och räntefonder bland andra.

Vi på Jämställda Fonder vill understryka vikten av att inte se kortsiktigt på sina placeringar utan att vara uthållig och vad gäller aktiemarknaden, se till de prognoser och värderingar som faktiskt ser väldigt gynnsamma ut för 2019. Att sälja efter kraftig nedgång är att realisera förlust, och ibland känns det rätt att välja någon mindre riskfylld placering med de pengarna – men ofta är det bättre för plånboken att ligga kvar och se långsiktigt på placeringen – om man inte behöver pengarna i närtid. Det är svåra val och det ställer höga krav på oss sparare i tider som de här. Men hur vi än väljer att göra så är det i alla fall viktigt att ha ett sparande, och det gärna uppdelat med olika tidshorisonter. I våra fonder Jämställda bolag Sverige, Jämställda bolag Europa och Jämställda bolag Global är vi som sparare med och bidrar till ett mer jämställt och hållbar näringsliv och samhälle. Vi vill tacka alla följare, bloggare, media och framförallt alla er sparare som på ett eller annat sätt har uppmärksammat våra fonder och som har valt att spara i våra fonder - och som har följt vår spännande resa under det här året. Nu ser vi med spänning fram emot ett innehållsrikt, hållbart och alltmer jämställt 2019!

 

God fortsättning och gott slut önskar vi på Jämställda Fonder!