Bild från Swesif

Hållbara placeringar

Vi på Jämställda Fonder är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Därför är vi nu medlemmar i Swesif
Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Den långsiktiga målsättningen med Swesif är att:

  • Öka kunskapen om hållbara investeringar
  • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
  • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
  • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande
Sewsif- Sveriges forum för hållbara investeringar
Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.


Läs nästa artikel

Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder

Läs nästa: Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder