Om oss

Jämställda Fonder är en del av Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB – ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder privatpersoner, företag och institutioner aktiv riskstyrd förvaltning med bred riskspridning via fonder och diskretionära fondportföljer.

För att skapa mervärde för våra kunder har vi alltid eftersträvat optimal diversifiering och individuell anpassning av risknivå.

Med våra tre jämställda fonder ­– världens första i sitt slag – tillför vi ytterligare en värdefull dimension. Internationella data bekräftar att bolag med både kvinnor och män i styrelser och företagsledningen presterar bättre och är mer lönsamma än de med helt homogena styrelser.

Idén till Jämställda Fonder kläcktes av Christoffer Augustsson, en av grundarna till Strategisk Kapitalförvaltning, och vd Tomas Rosander när vi funderade på nästa tillväxtfas för bolaget. I ett första steg fastställdes att vi behövde utöka styrelsen för att få in personer med andra infallsvinklar, perspektiv, värderingar och kompetenser. Då styrelsen tidigare helt bestod av män med snarlik bakgrund och erfarenhet var den självklara tanken tidigt att få in kvinnor i styrelsen.

Efter en hel del research om styrelsesammansättning var vi övertygade om vi tänkt rätt. Vi behövde kvinnor i styrelsen för att få en bredare syn på verksamheten och för att spegla samhället och de sparare och konsumenter vi vill skapa produkter för.

Forskningen pekar på att en diversifierad styrelsesammansättning får positiva effekter för hela bolaget, och skapar ett mer välgrundat och hållbart beslutsfattande, som i sin tur leder till att bolaget presterar betydligt bättre än bolag som har en homogen styrelse. ”Om vi behöver göra så här, behöver inte alla bolag tänka så?” Idén till Jämställda Fonder var född!

Varför jämställdhet?

  • Olika erfarenheter och perspektiv ger bättre beslut
  • Speglar alla kunders förutsättningar och synsätt
  • Varför avstå från hälften av all kompetens och talang?
  • Påverkar ledningsgruppens sammansättning, vilket får en positiv effekt för hela bolaget
  • Lättare att rekrytera talang på alla nivåer, med förebilder och karriärvägar för alla

Grundarna av Strategisk Kapitalförvaltning har lång erfarenhet av finansbranschen och av att bygga bolag ihop. De startade sina banor i slutet på 90-talet på olika försäkringsbolag och 2004 grundades Pensionsgruppen. Där byggde man framgångsrikt upp en rikstäckande organisation som satsade på att hjälpa investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut genom individanpassad rådgivning.

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB startades 2014, ett värdepappersbolag som arbetar med individuellt anpassad, riskstyrd och aktiv förvaltning med bred riskspridning. Vi står under Finansinspektionens tillsyn samt är anslutna till SwedSec och InsureSec. Strategisk Kapitalförvaltning erbjuder två aktivt förvaltade fonder SP Aktiv Tillväxt och SP Aktiv Trygghet samt av dessa två fonder individuellt anpassade portföljer i sju olika riskklasser. Läs mer här

2017 skapas Jämställda Fonder som bifirma till Strategisk Kapitalförvaltning och världens första fonder med fasta och tydliga krav på jämställdhet. Jämställda Bolag Sverige, Jämställda Bolag Europa och Jämställda Bolag Global.

Tomas Rosander, Sara Ellsäter, Louise Engström och Johan Berlitz
Från vänster: Tomas Rosander, Louise Engström, Sara Ellsäter och Johan Berlitz

Byt dina fonder till Jämställda Bolag nu

Läs nästa artikel

Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder

Läs nästa: Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder