En presentation av vår nya, härliga kollega!

Sara Ellsäter ny Marknadschef på Jämställda Fonder

– Jag brinner både för aktiv förvaltning och för jämställdhet i näringslivet, och är fantastiskt glad över att bli en del i ett team där framgångsfaktorn med könsdiversifiering sitter i väggarna. Strategisk Kapitalförvaltning /Jämställda Fonder är ett bra bolag med sunda värderingar som stämmer väl överens med mina. Vi har en långsiktig och tydlig investeringsstrategi i form av aktiv riskjusterad förvaltning enligt vår egen framtagna modell där vårt univers av bolag att kunna investera i, utgörs av bolag som uppfyller våra tuffa krav på jämställdhet. -Jag ser verkligen fram emot att göra oss synliga på den svenska marknaden, säger Sara Ellsäter.

Sara har lång erfarenhet av finansbranschen, men har de sista dryga tre åren jobbat inom Bonnier News och sålt media mot bank och finansbolag och satt sig in i deras utmaningar i hur man når ut med sina produkter idag, och inte minst att ha intressanta produkter som efterfrågas av kunderna. Tidigare har Sara Ellsäter bland annat jobbat på Robur, Erik Penser bank, Skandia, varit rådgivare i Swedbank och jobbat som förvaltare under flera år på Case Kapitalförvaltning AB.

– Jag är väldigt glad att ha Sara Ellsäter ombord så att vi ytterligare kan förstärka vår synlighet och närvaro på marknaden, säger Tomas Rosander, VD Strategisk Kapitalförvaltning/Jämställda fonder. Det är en viktig roll för bolaget nu där Sara kommer att jobba aktivt som marknadschef för Jämställda fonder och bli en ytterligare resurs till vårt befintliga team, och även vara en del av vårt förvaltningsråd för Jämställda fonder.  Vi ser fram emot att sätta Jämställda Fonder på kartan – framförallt då vi tillför något unikt som inte funnits som sparandealternativ på varken den svenska eller globala marknaden förut.

Läs nästa artikel

Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder

Läs nästa: Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder