Jämställda Bolag Global

KIID Jämställda Bolag Global A  Fondbestämmelser Jämställda Bolag Global A

Förvaltningsstrategi                                               

·         Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier som är utgivna av bolag som förvaltaren bedömer uppfyller Jämställda Fonders uppsatta krav på jämställdhet. 

·         Urvalet görs genom att förvaltaren analyserar fördelningen mellan kvinnor och män i bolagens styrelser. För att ett bolag ska klassificeras som jämställt, och därmed ingå i det investeringsuniversum inom vilket förvaltaren fattar placeringsbeslut, får inte andelen män respektive kvinnor understiga 35%. Förvaltaren placerar sedan i de aktier som uppfyller kraven på jämställdhet och bedöms kunna generera bäst avkastning för fondandelsägarna.

·         För fonden Jämställda Bolag Global är kraven 35/65 där minst 35% skall utgöra män eller kvinnor. Screening på jämställda styrelser utförs månadsvis av ISS Ethix enligt våra kriterier. 

·         Portföljsammansättningens utgångspunkt ska vara att investera utifrån den bransch- och regionfördelning som råder på de marknader fonderna investerar i. Fonderna strävar efter att vara valuta, region och bransch neutrala så långt det är möjligt.

Ansvarig förvaltare: Johan Berlitz

Läs nästa artikel

Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna

Läs nästa: Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna